Is een website echt nodig?

Heeft een ondernemer nog wel een website nodig of is een sociale media netwerk genoeg?

Het internet is een onmisbare schakel geworden. Iedereen ervaart dit in het dagelijkse leven. Van PIN betaling tot medisch dossier. Om nog maar te zwijgen over de storm die nog gaat woeden door de ontwikkeling van Artificial Intelligence en in het bijzonder “het Internet der Dingen”. Kortom de verregaande robotisering die ons leven zal gaan veranderen.

Aan het World Wide Web, het zichtbare deel van het internet dat met een webbrowser wordt gelezen, zijn we inmiddels wel gewend. Vroeger las men de krant tijdens het ontbijt. Tegenwoordig heeft men de sociale media app al gecheckt voordat men uit bed stapt en doet dit het liefst de hele dag door.

De sociale media is voor mensen die ondernemen een uitstekend instrument om te bouwen aan een netwerk. Eén waarvan de onderneming kan profiteren. De vraag borrelt dan direct op of er nog wel een website nodig is om het bedrijf te ondersteunen. Moet er veel geld worden uitgegeven aan een website en SEO om gevonden te worden en succesvol te zijn of kan met een netwerk in de gratis sociale media hetzelfde worden bereikt?
Dit is een complexe vraag zonder eenduidig antwoord.

Sam-Hurley-Twitter
© Sam Hurley

Er zijn voorbeelden van mensen die succesvol zijn zonder website. Sam Hurley is zo iemand die alleen floreert op sociale media bron.
Hij is bekend als Top 100 marketing influencer en heeft zijn enorme netwerk en ondernemerssucces vrijwel alleen te danken aan Twitter. Hiervoor heeft hij inmiddels wel zo’n 420.000 keer moeten tweeten en er mag worden aangenomen dat dit niet door een automaat is gedaan. De straf op tweetautomatisering is namelijk opschorting van het Twitteraccount. Een risico dat moet worden vermeden.
De tijdsinvestering door Sam (en zijn team) in Twitter zal dus zeker fors zijn.

Op LinkedIn promoot Sam zich als “The Guy Who Went From ‘Nobody’ to #1 Marketing Influencer in 15 Months”. Ook daar zal hij een groot netwerk hebben.

Sam heeft geen website, er wordt niet aan SEO gedaan, maar er is toch succes dat hij alleen via de sociale media heeft bereikt. Is het dan zo simpel?

Iedere situatie is anders

Natuurlijk is het niet zo simpel als gesteld. Voor iedereen en iedere ondernemer is de situatie anders.

Sam Hurley is een online marketeer en influencer. Hij verkoopt zichzelf en heeft baat bij zoveel mogelijk publiciteit via een zo groot mogelijk netwerk om zich als beïnvloeder te marketen. De sociale media is voor zijn profiel een prima medium.
Ook auteurs maken veelvuldig gebruik van de sociale media. De uitgever verzorgt de productie, verkoop en distributie van de boeken. Betreft het een e-book dan is ook de uitgever niet nodig en kan de distributie direct via diverse digitale verkoopkanalen verlopen. De auteur houdt zich alleen nog bezig met publiceren en beïnvloeden van het netwerk.
Er is in zo’n geval geen website nodig en ook geen zoekmachine optimalisatie voor een hoge rang op trefwoord in de zoekmachine.

Voor ondernemers die producten verkopen ligt het echter anders. Ervan uitgaande dat de trend doorzet en de winkels in de straat verdwijnen of worden beperkt tot een enkele showwinkel, zal er voor de verkoop van producten altijd een webwinkel nodig zijn. Ofschoon er hier ook een tendens is naar uitbesteding (het Amazon/Alibaba model) zal de gemiddelde ondernemer toch geneigd zijn om op de provisie te besparen en voor een eigen webwinkel te kiezen.

De rol van de zoekmachines

Wat is de waarde van de zoekmachines als de sociale media zo populair zijn en steeds vaker voor promotie worden gebruikt?

Het antwoord is eenvoudig.
Mensen die iets zoeken en willen aanschaffen zullen dit meestal via het internet doen en daarvoor gebruiken ze de zoekmachines.
De sociale media bieden wel zoekfunctionaliteit, maar beperkt en binnen eigen domein. Zo bieden Twitter en Facebook het zoeken naar accounthouders en LinkedIn het zoeken naar banen, accounthouders en CV’s, maar er kan alleen worden gezocht binnen de grenzen van deze applicaties. Ze missen de algemene url zoekfunctionaliteit die zoekmachines bieden waarbij een enorme hoeveelheid webpagina’s in kaart wordt gebracht en in een relevante sortering wordt aangeboden.

Ook is er het verschil in perceptie. Iemand die een zoekmachine gebruikt zoekt een oplossing, dienst of product. Mensen op sociale media zoeken contact en aandacht. Zoekers op zoekmachines zijn meer koopbewust dan bezoekers van de sociale media sites.

En ja, voor een vermelding in de zoekmachine is een url en dus website nodig.

De vindbaarheid van de sociale media in de zoekmachines

Maar zijn berichten, pagina’s of publicaties in de sociale media websites goed te vinden in de zoekresultaten van de zoekmachines? Bij een goede rang is er wellicht geen website nodig.

Sociale media zijn op algemene trefwoorden meestal niet te vinden in de Google Top 10. Dit komt omdat het trefwoordthema van de sociale website te gevarieerd is en de gebruikerspagina’s en -publicaties op zich te summier zijn om een thema van belang te kunnen vormen.
Zoekt men op persoonsnaam dan scoren de sociale media beter, maar dat komt omdat persoonsnamen unieker zijn dan algemene trefwoorden. Het pagina aanbod is hierdoor klein en zo ook de concurrentie in de zoekresultaten.

Ook de privacygaranties van de sociale media dragen bij aan slechte vindbaarheid in de zoekmachines. Veel inhoud wordt afgeschermd voor robots van zoekmachines, waardoor het niet wordt geïndexeerd.

Tenslotte vormen de sociale media een bedreiging voor Google’s eigen Plus. Dit zal ze ook niet helpen aan een hoge notering in Google. Maar dat is een vermoeden.

 
De continuïteit van een netwerk

Dan is er nog het aspect van zekerheid van continuïteit. Er zijn risico’s bij het opbouwen van een netwerk op een sociaal media kanaal.

Een netwerk op bijvoorbeeld linkedin.com is er één op de domeinnaam en website van LinkedIn.
Het is altijd beschikbaar en stabiel. Dat geeft vertrouwen en daardoor lijkt het volledig onder controle van de gebruiker, maar Linkedin is vrij om te besluiten wat ze met de applicatie doet. De koers kan zomaar worden verlegd.
Door bijvoorbeeld te gaan rekenen aan kleine gebruikers. Ook kunnen ze de markt verliezen en verdwijnen of de inhoud overvoeren met reclame waardoor de aandacht en populariteit afneemt.
Ze kunnen zelfs besluiten om accounts zonder overleg op te schorten.
Tenslotte kunnen accounts, bij onachtzaam of onvoorzichtig gebruik, worden gehackt voor commerciële of politieke doeleinden.
Het netwerk dat in jaren zorgvuldig is opgebouwd en de basis vormt voor een bedrijf is dan waardeloos en er zal opnieuw moeten worden begonnen.

Een goed presterende website geeft wat dat betreft meer zekerheid. De website zal er zijn zolang de rekening voor het domein en de hosting van de website wordt betaald.
Posities in zoekmachines zijn vrij consistent en de verkregen prominentie in de zoekresultaten zal niet snel verdwijnen.
Een netwerk kan worden opgebouwd via de klanten administratie in de eigen database en via een email campagne.

Maak een veilige keuze en gebruik beiden

De meest veilige en efficiënte manier is om zowel sociale media als zoekmachines te benutten.
De beste manier is door middel van Cross-promotion. De website verwijst naar de sociale media en vice versa. De sociale mediakanalen verwijzen naar elkaar.
Voor de noodzakelijk hoge rang op trefwoorden wordt SEO ingezet. Voor onbereikbare trefwoorden rang wordt SEA gebruikt.

Mits het allemaal betaalbaar is natuurlijk.

Kijk ook naar

Chinese sociale media als overheidscontrole

Deze week zal er in Nederland naast de gemeenteraad ook gekozen kunnen worden in een refer…