Voorpagina Over optimalisatie.net

Over optimalisatie.net

Optimalisatie.net is een publicatie van DACT Optima. Het volgt en publiceert de ontwikkelingen op het gebied van internet, optimalisatie voor vinden en marketing. Het is een gratis digitale publicatie.
Om de redactie op gang te houden worden de redactionele kosten gedekt uit de opbrengst van advertenties die worden vertoond.
Wanneer het een advertentie betreft dan wordt dit duidelijk vermeld d.m.v. de toelichting “GESPONSORD” en de vertoning ervan wordt tot een minimum beperkt zodat het de lezer het minst stoort.