Een over-ons pagina. Noodzakelijk of niet?

Wat is een over-ons pagina?

Als u op het internet websites bezoekt dan komt u ze ongetwijfeld tegen; websites met over-ons pagina’s die vol staan met foto’s van medewerkers. Aangevuld met naam, functie, bereikbaarheid en
soms zelfs een bio. Vaak worden de pagina’s aangeduid met “ons team”, “onze medewerkers” en “wie zijn wij”.

Wellicht overweegt u om voor uw medewerkers op uw bedrijfswebsite ook een dergelijke pagina te maken.
Of dit een handig besluit zou zijn ligt aan uw situatie. Wat voor soort bedrijf heeft u, het aantal en de functies van de medewerkers en uw website.
Daarnaast heeft het wat onverwachte nadelen.

Het soort bedrijf bepaalt de keuze

De keuze voor een presentatie van medewerkers hangt geheel af van het type bedrijf. Een aantal voorbeelden:

Voor een accountantskantoor met een tiental medewerkers zou het maken van een over-ons medewerkerspagina een goed besluit kunnen zijn. Over het algemeen is men dienstverlener en tracht men de klant langdurig aan een accountant te koppelen. Als deze verbinding al in een beginfase wordt gemaakt dan schept dat veel vertrouwen.
Ook het aantal medewerkers is hanteerbaar. De over-ons pagina wordt zo niet te groot en personeelsmutaties zijn vrij gemakkelijk aan te passen.

Voor een technische bedrijf met honderden medewerkers ligt dit compleet anders. Het aantal is niet alleen groot maar de functies zijn ook divers. Zo heeft een monteur nooit klantencontact, maar hebben de verkopers dat juist wel. Als deze verkopers accountmanager zijn, dan zou kunnen worden overwogen om alleen deze personen te presenteren.

Een verzekeringsbedrijf met een landelijke keten is ook een duidelijke dienstverlener. Het personeel bestaat grotendeels uit adviseurs die in direct contact moeten staan met de klanten. Een presentatie van medewerkers is dan sterk aan te raden. Maar wat doe je dan als dit er heel veel zijn?
Als de keten is opgedeeld in regio’s met bijkantoren dan kan een subdomein of separate pagina per bijkantoor worden gemaakt, waarin een over-ons pagina.
Als de groep adviseurs te groot is om mutaties te kunnen administreren, dan zou gebruik kunnen worden gemaakt van online management diensten of wellicht een koppeling met het aanwezige HRM.

 
Een presentatie van medewerkers schept vertrouwen

Door de bank genomen is een presentatie van de medewerkers op een website een goede zaak. Het geeft het bedrijf een gezicht. Potentiële klanten zien graag de mensen achter een bedrijf.
Als bezoekers van de website contact willen opnemen met het bedrijf, is men geneigd dit sneller te doen als er een medewerker met contactgegevens wordt getoond. Dit nodigt meer uit dan alleen een e-mailadres of telefoonnummer, zonder vooraf te weten bij wie men uitkomt.
Bezoekers ervaren het als prettig als men vooraf weet wie er aan de lijn komt of op een e-mail gaat reageren.

E-mail, maar ook telefonisch contact, wordt meestal als zeer onpersoonlijk ervaren. Mensen willen weten met wie ze praten, het liefst met visueel contact. Video vergaderen is daarvoor een oplossing maar gaat voor de meeste mensen nog te ver. Technisch, maar ook gevoelsmatig.
Een foto met informatie van de medewerker op de over-ons pagina vult dan mooi die behoefte en helpt hierdoor aan het verstevigen van de relatie met de klant.

Ook buiten het bedrijf kan de personeelsbekendheid van pas komen. Stel de medewerker ontmoet er potentiële klanten of bestaande relaties. Bijvoorbeeld op meetings of gewoon in het dagelijkse leven. Als mensen de medewerker herkennen van de foto dan is een relatie en een verband met het bedrijf sneller gelegd.

Medewerkers als merkondersteuning

Indien het merk sterk op mensen is gericht, dan kunnen medewerkers een strategisch onderdeel zijn van de branding, bijvoorbeeld door kleding, uitstraling of houding. Door op een bepaalde manier gebruik te maken van foto- en pagina ontwerp kan de merkbekendheid extra worden gestimuleerd.

Privacy van medewerkers

Sommige medewerkers zullen niet akkoord gaan met de publicatie van persoonlijke foto’s en contactgegevens en dit zal moeten worden gerespecteerd. Het belang voor het bedrijf kan alsnog beter aan de medewerker worden uitgelegd waardoor men wellicht toch toestemt. De wetgeving omtrent bescherming persoonsgegevens vormt hierin een leidraad.

Er zijn ook negatieve kanten

Toch zijn er ook nadelen en sommige onverwacht.

Het dievengilde kijkt mee. Zorg dus dat de foto’s niet lijken op een pasfoto. Voor een pasfoto kijkt men recht in de camera, is het gehele, onbedekte aangezicht ruim in beeld en lacht men niet. Dit geldt niet alleen in de EU, maar is een mondiaal voorschrift (behalve in landen zoals Saoedi-Arabië en India waar aanvullende eisen gelden).
Voor de foto’s van medewerkers doet men dus precies het tegenovergestelde.
Er kan niet worden voorkomen dat ze voor sociale media fraude worden gebruikt, maar de kans op financiële fraude door identiteitsvervalsing wordt hierdoor geminimaliseerd.

Gekwalificeerd en in het bedrijf opgeleid personeel is goud waard en dat weten de concurrenten ook. Concurrenten azen op goed en ervaren personeel. Door het publiceren van medewerkers met foto en contactgegevens worden ze op een presenteerblaadje aangegeven. Zeker als er aanvullende bio wordt gepubliceerd.

Ook als een medewerker stopt dan kan er een probleem ontstaan, zeker als het een groepsfoto betreft. Bij iedere mutatie zou deze dus moeten worden aangepast (opnieuw gefotografeerd).
Ook als de groep medewerkers groot is dan veroorzaken mutaties een probleem. Het kan lastig zijn als er dagelijks aanpassingen moeten worden gedaan.

Als de foto’s, ontwerp en presentatie niet in overeenstemming zijn met de branding dan ontstaat er een groot probleem. Denk hier dus goed over na voordat er wordt ontwikkeld.

De personenwebsite

Een onverwacht nadeel is de “personenwebsite” en de negatieve totale “bounce” die het tot gevolg heeft.

Het is een personenwebsite als in de indexering van de zoekmachine de namen van de medewerkers de overhand krijgen op het website thema. Dit is snel het geval bij kleine websites met weinig context, maar met veel gepresenteerde medewerkers.
Men spreekt van een bounce als een bezoeker de website vanaf de entree pagina meteen weer verlaat. Het is voor de zoekmachine een teken dat het zoekresultaat niet leidt naar een gepaste landingspagina en de voorkeur kan worden gegeven aan de andere zoekresultaten.

Als de bezoeker inderdaad de medewerker zoekt dan is dit goed. Maar er zijn meer hondjes die Fikkie heten en meestal zoekt men een andere persoon met (ongeveer) dezelfde naam of het ging niet om zaken met het bedrijf. Het gevolg is een snelle bounce.

Dit kost dus mogelijk posities in rang van de zoekresultaten in de zoekmachine.

Kijk ook naar

Beschuldigt Trump Google van manipulatie?

President Donald Trump heeft dinsdag Google beschuldigd van het optuigen van negatief nieu…