Linkpopulariteit is een belangrijk element voor vindbaarheid

Zoekmachines zijn al vanaf het begin constant op zoek naar factoren die de rang van posities in de zoekmachine kunnen verbeteren. Het doel daarbij is een eerlijk en echt zoekresultaat.
Transparante, eerlijke websitepublicaties in rang omhoog en de spammers omlaag. De zoekmachine tracht de bezoeker hiermee een zo getrouw en veilig mogelijk zoekresultaat te presenteren. De verwijzingen van andere websites naar die van u worden door zoekmachines beschouwd als een stem op uw pagina. De linkpopulariteit van uw website wordt daarbij wel geacht spontaan te ontstaan.

Toen in 1993 de webportals werden opgevolgd door zoekmachines werden formules voor rangbepaling belangrijk. Immers het alternatief, rang bij toeval of toerbeurt, maakt het beste resultaat voor de zoeker niet vindbaar. Trefwoorden in de titel en tekstinhoud alsmede metatags waren de eerste elementen die werden gescand, berekend en benut.

 

De Google oprichters Larry Page en Sergey Brin zagen in 1998 al in dat de invloed van andere websites op een webpagina een belangrijke factor zou moeten zijn voor het bepalen van de rangorde in de zoekmachine. Backlinks zoals links vanaf andere websites worden genoemd zijn als het ware een stem op de webpagina waar ze naar linken. Met het PageRank octrooi hebben de twee dit namens Standford University in 1998 vastgelegd.

Bedenk wel dat die stem op een webpagina ook negatief kan zijn. Dus als een webmaster of iemand die een reactie met link plaatst in de linktekst (ankertekst), negatief is over de webpagina waar men naar verwijst, dan zou ook dat van invloed moeten zijn op de rang in de populariteit. Maar het merendeel van de backlinks zal positief zijn. Niets wijst er ook op dat de positief/negatief factor momenteel door zoekmachines wordt gemeten en geïndexeerd.

De bovengenoemde PageRank factor is tussen 1998 en 2013 gestaag geperfectioneerd. Ook werd PageRank in die periode zichtbaar gemaakt voor het publiek, dan wel in een beperkte, enigszins misleidende vorm.
Omdat het voor SEO’s een te interessant instrument werd om de rangschikking in de Google zoekmachine te beïnvloeden, deelde Google master Mat Cutts in 2014 mee dat de visuele PageRank niet meer zou worden geüpdatet. Tot op heden is dat ook niet meer gedaan.
Het is vrijwel zeker dat PageRank achter de schermen nog steeds een factor van invloed is en verder is geperfectioneerd, maar dat is voor het publiek niet meer te meten of in te schatten.

Voor linkpopulariteit zijn backlinks dus belangrijk en in zekere mate het aantal links, de afkomst van de link en de betrouwbaarheid en aard van de afkomst.
Bij gebrek aan Google’s visuele PageRank informatie bieden diverse volgsystemen inzicht in de linknetwerken. Het zijn in feite spiegelsystemen van PageRank. Het gebruik van deze laatstgenoemde in combinatie met een goede linkbuilding manager is een must voor de populariteit van de webpagina.

Kijk ook naar

Beschuldigt Trump Google van manipulatie?

President Donald Trump heeft dinsdag Google beschuldigd van het optuigen van negatief nieu…