Concurrenten analyse van de zoekresultaten

De concurrentieanalyse volgens Michael Porter

In “How Competitive Forces Shape Strategy” beschreef Michael E. Porter in 1979 een manier om het winstpotentieel van de bedrijfstak te analyseren. In dit zogeheten vijf krachten model zag hij vier soorten van concurrentie rond een krachtenveld van concurrenten. Het aanbod van vervangende producten, de nieuwkomers op de markt en de onderhandelingsmacht van zowel de afnemers als de leveranciers.
De concurrentieanalyse in dit artikel betreft echter het SEO instrument en heeft betrekking op de rang in zoekresultaten van de zoekmachines. Ook dit is concurrentie en raakvlak met Porter’s model is er zeker.
Porter kon in die tijd nog niet weten dat er later een Web en zoekmachines zouden bestaan, die een belangrijke factor zouden zijn in de concurrentieanalyse.

Transparantie door zoekmachines

Bijna iedereen die tegenwoordig iets wil kopen of een dienst zoekt doet dit op het internet, direct of na een vooronderzoek. Zoekmachines zijn hierin een welhaast onmisbare schakel. Zij vinden, indexeren en sorteren een grote hoeveelheid webadressen met inhoud en bieden dit in een snelle en compacte vorm online aan. Ze geven het web hiermee de nodige transparantie. Het aanbod is beter te overzien en een keuze kan weloverwogen worden gemaakt.
De bestaande zakelijke relaties komen hierdoor wel sneller onder druk te staan.

Zoekmachines bieden de zoekresultaten momenteel aan per pagina met tien organische- en maximaal zeven gesponsorde resultaten. In Google kan de pagina door de gebruiker worden uitgebreid in stappen van tien naar honderd organische zoekresultaten. Maar standaard zijn het er tien. De meeste mensen passen dit niet aan. Dit maakt de eerste pagina ofwel de eerste tien organische posities tot de belangrijkste om te bereiken.

De rang is van belang

Over het algemeen verslapt de aandacht van de zoeker naarmate men verder zoekt. Organische resultaten op de tweede pagina zijn hierdoor veel minder effectief en op de derde pagina wordt nauwelijks nog gezocht.
Een resultaat op een bepaalde zoekterm is pas effectief als het in de top 10 staat of beter nog in de top 5, maar dan moeten titel en tekst wel aansluiten op wat men zoekt en wervend zijn, anders klikt men niet door naar de webpagina.

 
Verstoring door advertenties

Het is een bekend gegeven dat zoekers reclame ontwijken en de voorkeur geven aan organische resultaten. Dit zelfs in een verhouding van 1 staat tot 5.
Het verdienmodel van populaire zoekmachines als Google en Bing is echter gericht op adverteerders. De diensten bieden: gratis zoeken naar resultaten waaronder advertenties. Er is dus een tegenstrijdig belang. Zoekers willen geen reclame, maar de zoekmachine leeft er van.

Zoekmachines zijn wettelijk verplicht aan te geven wanneer het een advertentie betreft. Dit doen ze met tegenzin en dat is goed merkbaar. Het kenmerk is klein en onopvallend en het resultaat vertoont grote gelijkenis met het organische. Google lijkt zelfs afscheid te hebben genomen van de gesponsorde vermeldingen in de rechterkolom. Deze zijn makkelijk te ontwijken en leveren blijkbaar te weinig op. De advertenties verschijnen nu alleen nog boven en onder de organische resultaten.

Waar het nog steeds om draait

Zoekmachines rangschikken niet bij toerbeurt of op toeval, maar op basis van 200+ meetbare factoren. Samengebracht in een formule bepalen deze de rangschikking. Dit algoritme is natuurlijk het grootste geheim en wordt gekoesterd binnen een kleine groep mensen van de zoekmachine. Het frequent in beweging houden ervan zorgt ervoor dat het moeilijk kan worden ontcijferd ook al is men dichtbij.

Het is dus de kunst om te weten te komen hoe de formule in elkaar steekt. De SEO zal hiervoor een concurrentieanalyse maken en kijken op grond van welke factoren de rangschikking is ontstaan.

Door kennis, ervaring, frequent meten en administreren, kan de formule van factoren die de rang op dat moment bepaalt, worden nagebootst. Dit verklaart de rangschikking en geeft aan welke onderdelen er moeten worden aangepakt om de gewenste positie te kunnen bereiken.
Tevens zorgt het voor effectiviteit. Door te weten wat er nodig is voor het bereiken van een gewenste positie gaat er geen energie verloren aan overbodig SEO. Als de kracht van de concurrenten rondom de eigen rang bekend is, blijkt vaak dat sommige zaken kunnen blijven rusten en de aandacht beter op andere optimalisatie onderdelen kan worden gericht.

Kijk ook naar

Beschuldigt Trump Google van manipulatie?

President Donald Trump heeft dinsdag Google beschuldigd van het optuigen van negatief nieu…