Deze week zal er in Nederland naast de gemeenteraad ook gekozen kunnen worden in een referendum over de “aftapwet”. Hierbij is het vooral de vraag in hoeverre onze privacy veilig is bij onze overheid.

Kinderspel vergeleken bij de situatie in China zou je zeggen, waar een voorstel van de adviesraad uit 2014 nu vaste vorm begint te krijgen en op koers ligt om als (SCS) Social Credit System in 2020 verplicht te worden gesteld.

Vooruitlopend hierop kunnen Chinezen met een laag “sociaal krediet” vanaf mei een jaar lang worden uitgesloten van het reizen per vliegtuig of trein. Dit volgens verklaringen van de “National Development and Reform Commission”.

Met het SCS heeft de Chinese overheid een instrument waarmee een groot deel van de bevolking kan worden gemeten op sociale kredietwaarde. Een systeem van puntentelling op basis van criminele activiteiten en financiële staat, maar ook over wat men koopt, zegt en doet.
Mensen met een lage score krijgen te maken met straffen en restricties.

 

Eerder heeft de Chinese overheid zich gericht op reisbeperking van mensen met forse schulden, zoals LeFEO en Faraday Future oprichter Jia Yueting, die op de zwarte lijst staat van het Chinese Volkshooggerechtshof.
De nieuwe maatregel is echter van een andere orde en gaat miljoenen Chinezen raken. Volgens Reuters kan het hierbij gaan om mensen die valse informatie hebben gepubliceerd over terrorisme, lastige vliegreizigers en zei die hebben gereisd met een verlopen ticket of zijn betrapt op roken in de trein.

Maar het systeem, zoals het er nu staat, is troebel. Het algoritme dat voor dit sociale krediet wordt gebruikt is niet openbaar. Burgers kunnen dus net zo goed worden gemarkeerd vanwege kleinere overtredingen, zoals het parkeren van een fiets op een voetpad.

Met deze optimalisatie van staatscontrole probeert de Chinese overheid de betrouwbaarheid van China als land op wereldtoneel op een hoger niveau te brengen. Het is echter de vraag of en hoelang de bevolking in China hierin zal meegaan.

Bron (deels parafrase): The Verge

Kijk ook naar

Beschuldigt Trump Google van manipulatie?

President Donald Trump heeft dinsdag Google beschuldigd van het optuigen van negatief nieu…